Športový klub IDPA 
Členstvo v klube pre potreby sk.E zbrojneho preukazu  Členovia klubu sú zároveň členmi Slovenského zväzu klubov vojakov v zálohe
 Prihláška do klubu - vyplnte online formulár a do kolonky klub dajte 113 
členské na rok 2022 je 40 eur - Z TOHO 30 JE VO ZVAZU VOJAKOV V ZáLOHE

15
Členovia Klubu Asociácia IDPA - 113
17
celoskovenskí IDPA členovia
1450
členovia zväzu
5
SO rozhodcovia IDPA